BẢNG KÍCH THƯỚC O RINGS VÀ BACKUP RINGS | | Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo