Thermoplastics | Vật liệu | Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Vật liệu   /  Tính chất cơ-lý của các loại vật liệu  /  Thermoplastics
Tính chất cơ - lý các loại vật liệu chế tạo goăng phớt Màu sắc Độ cứng Tỷ trọng Ứng suất kéo Ứng suất đàn hồi Ứng suất nén Độ giãn dài khi kéo đứt Độ đàn hồi Lực xé rách Độ mài mòn Nhiệt độ làm việc thấp nhất Nhiệt độ làm việc cao nhất Khả năng chịu dầu khoáng Khả năng chịu hỗn hợp nước công nghiệp Khả năng chịu nước
TÊN VẬT LIỆU THÀNH PHẦN Shore A Shore D g/cm3 N/mm2 N/mm2 N/mm2 % % N/mm mm3 °C °C RT 60°C RT 60°C RT 60°C
PTFE virgin polytetrafluoro ethylene
trắng
0 57 2,17 0 27 0 300 0 0 0 -200 260 + + + + + +
PTFE glass polytetrafluoro ethylene filled with 15% Glass Fibre + 5% MoS2
ghi
0 60 2,25 0 18 0 200 0 0 0 -200 260 + + + + + +
PTFE bronze polytetrafluoro ethylene filled with 40% Bronze
vàng đồng
0 64 3,00 0 22 0 280 0 0 0 -200 260 + + + + + +
PTFE carbon polytetrafluoro ethylene filled with 25% Carbon
đen
0 65 2,10 0 15 0 180 0 0 0 -200 260 + + + + + +
PTFE graphite polytetrafluoro ethylene filled with 15% Graphite
ghi thẫm
0 60±3* 2,13 0 16** 0 140** 0 0 0 -200 260 0 0 0 0 0 0
PTFE ekonol PTFE ekonol polytetrafluoro ethylene filled with 10% Ekonol
kem
0 56±3 2,04 0 20** 11 250** 0 0 0 -200 260 0 0 0 0 0 0
POM polyoxymethelene (polyacetal)
trắng /  đen
0 82 1,41 0 62 0 40 0 0 0 -50 100 + + + + + +
PA polyamide
tự nhiên /  đen
0 77 1,15 0 65 0 120 0 0 0 -40 100 + + + + 0 0
PAEK polyaryletherketone
kem
0 86 1,32 0 97 0 ≥50 0 0 0 0 260 + + + + + +
UHMWPE ultra high molecular weight
tự nhiên /  trắng
0 61±3* 0,93 0 40** 88 50** 0 0 0 -200 80 + + + + + +