ACETIC ANHYDRIDE | Vật liệu | Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Vật liệu   /  Khả năng chịu hóa chất của vật liệu  /  ACETIC ANHYDRIDE

ACETIC ANHYDRIDE

Nhiệt độ [°C]

PU

HPU,SPU,XPU

NBR

HNBR

FKM

EPDM

MVQ

POM

PA

PTFE

23

 -

 -

 -

-

 -

 +

0

 -

 0

+

Chú thích ký hiệu:

+  sử dụng tốt                                                      (  )      kết quả thực nghiệm        

0  hạn chế sử dụng                                              n.a.    không thử nghiệm

không sử dụng