Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Sản phẩm   /  Phớt Xi lanh - Hydraulic Cylinder Seals  /  Phớt chắn bụi-Wiper seals
http://gpva.vn//upload/product/17914417_A01.jpg
A01

MÔ TẢ:

-Dùng cho xi lanh thủy lực. Làm kín và gạt bụi bề mặt trục.

-Thiết kế phớt lắp căng trên bích (hoặc gối), có nắp chặn.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Vật liệu chế tạo

Nhiệt độ làm việc

Vận tốc (max)

PU

-30...+110˚C

4,0 m/s

HPU

-20...+110˚C

4,0 m/s

SPU

-20...+110˚C

5,0 m/s

NBR

-30...+100˚C

4,0 m/s

FKM

-20...+200˚C

4,0 m/s

EPDM

-50...+150˚C

4,0 m/s

-Lựa chọn vật liệu theo môi trường làm việc tại mục  VẬT LIỆU

Đặt hàng:
Những thông tin (*) là bắt buộc
Họ tên (*):

Địa chỉ (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Sản phẩm :
Yêu cầu:
Mã bảo vệ (*):
 
Chi tiết sản phẩm

 

              
 KÍCH THƯỚC RÃNH       • Housing dimensions          KÍCH THƯỚC RÃNH       • Housing dimensions      
GPVA Code  d   D   D1   H1  L    GPVA Code  d   D   D1   H1   L 
A01B.4x12/10x4/7          4,0          12,0          10,0            7,0            4,0     A01B.85x93/91x4/7        85,0          93,0          91,0            7,0            4,0  
A01B.8x16/14x4/7          8,0          16,0          14,0            7,0            4,0     A01B.86x94/92x4/7        86,0          94,0          92,0            7,0            4,0  
A01B.10x18/16x4/7        10,0          18,0          16,0            7,0            4,0     A01B.88x96/94x4/7        88,0          96,0          94,0            7,0            4,0  
A01B.12x20/18x4/7        12,0          20,0          18,0            7,0            4,0     A01B.90x98/96x4/7        90,0          98,0          96,0            7,0            4,0  
A01B.14x22/20x4/7        14,0          22,0          20,0            7,0            4,0     A01B.93x101/99x4/7        93,0        101,0          99,0            7,0            4,0  
                         
A01B.15x23/21x4/7        15,0          23,0          21,0            7,0            4,0     A01B.95x103/101x4/7        95,0        103,0        101,0            7,0            4,0  
A01B.16x24/22x4/7        16,0          24,0          22,0            7,0            4,0     A01B.97x105/103x4/7        97,0        105,0        103,0            7,0            4,0  
A01B.17x25/23x4/7        17,0          25,0          23,0            7,0            4,0     A01B.100x108/106x4/7      100,0        108,0        106,0            7,0            4,0  
A01B.18x26/24x4/7        18,0          26,0          24,0            7,0            4,0     A01B.102x114/111x5.5/10      102,0        114,0        111,0          10,0    5.5 
A01B.20x28/26x4/7        20,0          28,0          26,0            7,0            4,0     A01B.106x118/115x5.5/10      106,0        118,0        115,0          10,0    5.5 
                         
A01B.22x30/28x4/7        22,0          30,0          28,0            7,0            4,0     A01B.110x118/116x4/7      110,0        118,0        116,0            7,0            4,0  
A01B.23x31/29x4/7        23,0          31,0          29,0            7,0            4,0     A01B.110x122/119x5.5/10      110,0        122,0        119,0          10,0    5.5 
A01B.24x32/30x4/7        24,0          32,0          30,0            7,0            4,0     A01B.113x121/119x4/7      113,0        121,0        119,0            7,0            4,0  
A01B.25x33/31x4/7        25,0          33,0          31,0            7,0            4,0     A01B.114x122/120x4/7      114,0        122,0        120,0            7,0            4,0  
A01B.25x34/32x5/8        25,0          34,0          32,0            8,0            5,0     A01B.115x127/124x5.5/10      115,0        127,0        124,0          10,0    5.5 
                         
A01B.26x34/32x4/7        26,0          34,0          32,0            7,0            4,0     A01B.118x130/127x5.5/10      118,0        130,0        127,0          10,0    5.5 
A01B.28x36/34x4/7        28,0          36,0          34,0            7,0            4,0     A01B.120x132/129x5.5/10      120,0        132,0        129,0          10,0    5.5 
A01B.30x38/36x4/7        30,0          38,0          36,0            7,0            4,0     A01B.125x137/134x5.5/10      125,0        137,0        134,0          10,0    5.5 
A01B.32x40/38x4/7        32,0          40,0          38,0            7,0            4,0     A01B.128x140/137x5.5/10      128,0        140,0        137,0          10,0    5.5 
A01B.33x41/39x4/7        33,0          41,0          39,0            7,0            4,0     A01B.130x142/139x5.5/10      130,0        142,0        139,0          10,0    5.5 
                         
A01B.34x42/40x4/7        34,0          42,0          40,0            7,0            4,0     A01B.131x139/137x4/7      131,0        139,0        137,0            7,0            4,0  
A01B.35x43/41x4/7        35,0          43,0          41,0            7,0            4,0     A01B.135x147/144x5.5/10      135,0        147,0        144,0          10,0    5.5 
A01B.36x44/42x4/7        36,0          44,0          42,0            7,0            4,0     A01B.140x152/149x5.5/10      140,0        152,0        149,0          10,0    5.5 
A01B.38x46/44x4/7        38,0          46,0          44,0            7,0            4,0     A01B.145x157/154x5.5/10      145,0        157,0        154,0          10,0    5.5 
A01B.40x48/46x4/7        40,0          48,0          46,0            7,0            4,0     A01B.149x157/155x4/7      149,0        157,0        155,0            7,0            4,0  
                         
A01B.40x50/48x5/8.5        40,0          50,0          48,0    8.5           5,0     A01B.150x162/159x5.5/10      150,0        162,0        159,0          10,0    5.5 
A01B.42x50/48x4/7        42,0          50,0          48,0            7,0            4,0     A01B.152x164/161x5.5/10      152,0        164,0        161,0          10,0    5.5 
A01B.44x52/50x4/7      44,00        52,00        50,00          7,00            4,0     A01B.155x167/164x5.5/10      155,0        167,0        164,0          10,0    5.5 
A01B.45x53/51x4/7        45,0          53,0          51,0            7,0            4,0     A01B.160x172/169x5.5/10      160,0        172,0        169,0          10,0    5.5 
A01B.47x58/56x5/8        47,0          58,0          56,0            8,0            5,0     A01B.165x177/174x5.5/10      165,0        177,0        174,0          10,0    5.5 
                         
A01B.48x56/54x4/7        48,0          56,0          54,0            7,0            4,0     A01B.166x178/175x5.5/10      166,0        178,0        175,0          10,0    5.5 
A01B.50x58/56x4/7        50,0          58,0          56,0            7,0            4,0     A01B.168x176/174x4/7      168,0        176,0        174,0            7,0            4,0  
A01B.50x62/59x5.5/10        50,0          62,0          59,0          10,0    5.5    A01B.170x182/179x5.5/10      170,0        182,0        179,0          10,0    5.5 
A01B.54x62/60x4/7        54,0          62,0          60,0            7,0            4,0     A01B.175x187/184x5.5/10      175,0        187,0        184,0          10,0    5.5 
A01B.55x63/61x4/7        55,0          63,0          61,0            7,0            4,0     A01B.180x192/189x5.5/10      180,0        192,0        189,0          10,0    5.5 
A01B.55x65/x6/8.5        55,0          65,0      8.5           6,0                
A01B.56x64/62x4/7        56,0          64,0          62,0            7,0            4,0     A01B.180x192x10/16      180,0        192,0            16,0          10,0  
A01B.57x65/63x4/7        57,0          65,0          63,0            7,0            4,0     A01B.185x197/194x5.5/10      185,0        197,0        194,0          10,0    5.5 
A01B.58x66/64x4/7        58,0          66,0          64,0            7,0            4,0     A01B.188x196/194x4/7      188,0        196,0        194,0            7,0            4,0  
A01B.60x68/66x4/7        60,0          68,0          66,0            7,0            4,0     A01B.190x202/199x5.5/10      190,0        202,0        199,0          10,0    5.5 
              A01B.195x207/204x5.5/10      195,0        207,0        204,0          10,0    5.5 
A01B.60x72/69x5.5/10        60,0          72,0          69,0          10,0    5.5               
A01B.62x70/68x4/7        62,0          70,0          68,0            7,0            4,0     A01B.200x212/209x5.5/10      200,0        212,0        209,0          10,0    5.5 
A01B.63x71/69x4/7        63,0          71,0          69,0            7,0            4,0     A01B.210x218/216x4/7      210,0        218,0        216,0            7,0            4,0  
A01B.63x73/x5/7        63,0          73,0              7,0            5,0     A01B.210x225/222x6.5/13      210,0        225,0        222,0          13,0    6.5 
A01B.64x72/70x4/7        64,0          72,0          70,0            7,0            4,0     A01B.210x230x14.5      210,0        230,0        14.5 
              A01B.220x235/232x6.5/13      220,0        235,0        232,0          13,0    6.5 
A01B.65x73/71x4/7        65,0          73,0          71,0            7,0            4,0                
A01B.66x74/72x4/7        66,0          74,0          72,0            7,0            4,0     A01B.220x235x13/18      220,0        235,0            18,0          13,0  
A01B.67x75/73x4/7        67,0          75,0          73,0            7,0            4,0     A01B.240x248x5.5/10      240,0        248,0            10,0    5.5 
A01B.68x76/74x4/7        68,0          76,0          74,0            7,0            4,0     A01B.240x255/251x6.5/13      240,0        255,0        251,0          13,0    6.5 
A01B.70x78/76x4/7        70,0          78,0          76,0            7,0            4,0     A01B.250x265/262x6.5/13      250,0        265,0        262,0          13,0    6.5 
              A01B.300x315/311x6.5/13      300,0        315,0        311,0          13,0    6.5 
A01B.73x81/79x4/7        73,0          81,0          79,0            7,0            4,0                
A01B.75x83/81x4/7        75,0          83,0          81,0            7,0            4,0     A01B.330x345x6.5/13      330,0        345,0            13,0    6.5 
A01B.78x86/84x4/7        78,0          86,0          84,0            7,0            4,0     A01B.420x435x6.5/13      420,0        435,0            13,0    6.5 
A01B.80x88/86x4/7        80,0          88,0          86,0            7,0            4,0                
A01B.83x91/89x4/7        83,0          91,0          89,0            7,0            4,0