Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Sản phẩm   /  Phớt xi lanh-Hydraulic cylinder Seals   /  Phớt gạt bụi-Wipers
http://gpva.vn//upload/product/438274891_A02.jpg
A02

MÔ TẢ:

-Dùng cho xi lanh thủy lực. Làm kín và gạt bụi bề mặt trục.

-Thiết kế phớt lắp căng trên bích (hoặc gối), có nắp chặn.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Vật liệu chế tạo

Nhiệt độ làm việc

Vận tốc (max)

PU

-30...+110˚C

4,0 m/s

HPU

-20...+110˚C

4,0 m/s

SPU

-20...+110˚C

5,0 m/s

NBR

-30...+100˚C

4,0 m/s

FKM

-20...+200˚C

4,0 m/s

EPDM

-50...+150˚C

4,0 m/s

-Lựa chọn vật liệu theo môi trường làm việc tại mục  VẬT LIỆU

Đặt hàng:
Những thông tin (*) là bắt buộc
Họ tên (*):

Địa chỉ (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Sản phẩm :
Yêu cầu:
Mã bảo vệ (*):
 
Chi tiết sản phẩm

 

 

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)
ød øD øD1 L
         
12,00 18,60 15,00 3,80 1YUZ1Y15
13,00 19,60 16,00 3,80 1Q3VCLPU
15,00 21,60 18,00 3,80 1TH9FZ76
16,00 22,60 19,00 3,80 1BH39QBC
16,00 24,60 20,00 5,30 1UZ35Q8Q
17,00 23,60 20,00 3,80 1MF0E9DA
18,00 24,60 21,00 3,80 1ZCH1R02
19,00 28,60 22,00 5,30 1F1URQEF
20,00 28,60 23,00 5,30 1O76G9RD
22,00 30,60 25,00 5,30 1BJ2LCXH
24,00 32,60 27,00 5,30 1W0IJE02
25,00 33,60 28,00 5,30 1BZLIONZ
26,00 34,60 29,00 5,30 1QYN77C2
27,00 35,60 30,00 5,30 1PAU9E62
28,00 36,60 31,00 5,30 1LF82HWF
30,00 38,60 33,00 5,30 1XFU1NPE
32,00 40,60 35,00 5,30 1MAH7PIA
33,00 41,60 36,00 5,30 1LZMFCDF
35,00 43,60 38,00 5,30 1E3U7ZSH
36,00 44,60 39,00 5,30 1HCVBQYF
38,00 46,60 41,00 5,30 1BSQMSJE
40,00 48,60 43,00 5,30 1D65NMX1
42,00 50,60 45,00 5,30 1SZ71084
45,00 53,60 48,00 5,30 1Z7FBOVR
45,00 55,60 49,00 5,30 1B3GAOOM
46,00 54,60 49,00 5,30 1QJ8O6A4
48,00 56,60 51,00 5,30 1H924C7B
50,00 58,60 53,00 5,30 1Y4BO2M1
50,00 60,60 54,00 5,30 1ITPICPJ
53,00 61,60 56,00 5,30 1JXD6FF4
55,00 63,60 58,00 5,30 1NDLPWR2
55,00 65,60 59,00 5,30 1JIJW960
56,00 64,60 59,00 5,30 1LOC9ZYY
56,00 66,60 59,00 5,30 1X1VULQY
60,00 68,60 63,00 5,30 1P7OJC5D
60,00 70,60 63,00 5,30 1XXBWWM8
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)
ød øD øD1 L
         
63,00 71,60 66,00 5,30 1CWA19PO
63,00 73,60 67,00 5,30 1OCD2FU2
65,00 73,60 68,00 5,30 1SH19TIC
65,00 75,60 69,00 5,30 1O1G0B2B
70,00 78,60 73,00 5,30 1QM60CEM
70,00 80,60 73,00 5,30 19YLFOFD
70,00 82,60 76,00 7,10 1PF17U12
75,00 83,60 78,00 5,30 1TT60R4O
75,00 87,20 81,00 7,10 1ORNXGUD
76,50 88,70 82,50 7,10 1U6C1MCA
80,00 88,60 83,00 5,30 1XT1VLT9
80,00 92,20 86,00 7,10 1BI85WIO
85,00 93,60 86,00 5,30 1VNHYII4
85,00 97,20 91,00 7,10 1OX8WS70
90,00 98,60 93,00 5,30 1GWAE9RS
90,00 102,20 96,00 7,10 1E1R7DML
95,00 107,20 101,00 7,10 1GS1BEOO
97,00 111,00 104,00 7,10 1EN6U9Q5
100,00 108,60 104,00 5,30 1R3ELB2S
100,00 112,20 106,00 7,10 1HIAF4LR
105,00 117,20 111,00 7,10 1M82ETCT
110,00 122,20 116,00 7,10 1SXFUNRR
115,00 127,20 121,00 7,10 1U3SE899
120,00 128,60 124,00 5,30 191PZMPG
120,00 132,20 126,00 7,10 1YQPMAVG
125,00 137,20 131,00 7,10 1FOOQYQS
125,00 140,20 132,60 10,10 1RJZS4ZI
130,00 142,20 136,00 7,10 1FLH0ZCF
135,00 147,20 141,00 7,10 1YBP9DSZ
140,00 152,20 146,00 7,10 1AGRS8A0
140,00 155,20 147,00 10,10 1E0Q3LW5
145,00 157,20 151,00 7,10 1L69MS9H
145,00 160,60 152,50 9,00 1KFHNX7C
150,00 158,60 154,00 5,30 11DR436K
150,00 162,20 156,00 7,10 1AT03SM7
150,00 165,20 157,60 10,10 19C29UHL
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)
ød øD øD1 L
         
160,00 175,20 168,00 10,10 1LCLFZ2U
170,00 185,20 178,00 10,10 1QVCTQZA
175,00 190,00 182,00 7,00 1JERMCNO
180,00 195,20 188,00 10,10 1IE29YIU
180,00 200,20 190,00 10,20 1ATZVNUH
190,00 210,00 200,00 10,20 1PY9EYNM
200,00 215,00 210,00 10,00 1JWUFIMH
200,00 220,20 210,00 10,20 1W836Q9L
210,00 220,00 215,00 10,00 13MQ62AJ
210,00 230,00 220,00 10,20 1OZUMIXE
220,00 240,00 230,00 10,20 1UXUHW4M
225,00 245,00 235,00 10,20 15NJ2OWD
230,00 250,00 240,00 10,20 1XI9GGUG
240,00 260,00 250,00 10,20 1SVVHXS4
250,00 270,00 260,00 10,20 1EJXWGMR
260,00 280,00 270,00 10,20 14XV5VCH
270,00 290,00 280,00 10,20 1A998V78
280,00 300,00 290,00 10,20 1R91M3QI
300,00 320,00 310,00 10,20 1G06C9XK
310,00 330,00 320,00 10,20 1Q97I0HN
320,00 340,00 330,00 10,20 1G4WBKOX
340,00 360,00 350,00 10,20 1XWB2GPE
360,00 380,00 370,00 10,20 1B89FBW9
380,00 410,00 285,00 25,00 1VD3JOJG
400,00 420,00 410,00 10,20 1SG63T66
420,00 440,00 430,00 12,20 1GW32FWE
440,00 470,00 455,00 15,20 11ATEPV3
444,50 482,60 463,00 15,90 1DSGPPG3
450,00 470,00 460,00 10,20 12J3RUIS
500,00 520,00 510,00 10,20 16P44BHJ
505,00 525,00 515,00 10,20 1BHWM152
530,00 550,00 540,00 10,20 155CXVSH
570,00 590,00 580,00 10,20 16HJZ37G
600,00 620,00 610,00 10,20 1RH23UU9
640,00 660,00 650,00 10,20 1B82EJTG
650,00 670,00 660,00 10,20 1NFXLO0D