Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Sản phẩm   /  Phớt Xi lanh - Hydraulic Cylinder Seals  /  Phớt chắn bụi-Wiper seals
http://gpva.vn//upload/product/438274891_A02.jpg
A02

MÔ TẢ:

-Dùng cho xi lanh thủy lực. Làm kín và gạt bụi bề mặt trục.

-Thiết kế phớt lắp căng trên bích (hoặc gối), có nắp chặn.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Vật liệu chế tạo

Nhiệt độ làm việc

Vận tốc (max)

PU

-30...+110˚C

4,0 m/s

HPU

-20...+110˚C

4,0 m/s

SPU

-20...+110˚C

5,0 m/s

NBR

-30...+100˚C

4,0 m/s

FKM

-20...+200˚C

4,0 m/s

EPDM

-50...+150˚C

4,0 m/s

-Lựa chọn vật liệu theo môi trường làm việc tại mục  VẬT LIỆU

Đặt hàng:
Những thông tin (*) là bắt buộc
Họ tên (*):

Địa chỉ (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Sản phẩm :
Yêu cầu:
Mã bảo vệ (*):
 
Chi tiết sản phẩm

 

 

 

 KÍCH THƯỚC RÃNH       • Housing dimensions            KÍCH THƯỚC RÃNH       • Housing dimensions         
GPVA Code  d   Dn   D   D1   H  L   GPVA Code  d   Dn   D   D1   H  L
A02B.12x18.6/14x3.8/5.5        12,0          18,0    18.6         14,0    5.5  3.8   A02B.85x93.6/88x5.3/7        85,0          93,0    93.6         88,0            7,0   5.3
A02B.15x21.6/18x3.8/5.5        15,0          21,0    21.6         18,0    5.5  3.8   A02B.85x97.2/91x7.2/12        85,0          97,0    97.2         91,0          12,0   7.2
A02B.16x22.6/19x3.7/5.5        16,0          22,0    22.6         19,0    5.5  3.7   A02B.88x100.2/94x7.2/12        88,0        100,0    100.2         94,0          12,0   7.2
A02B.18x24.6/21x3.8/5.5        18,0          24,0    24.6         21,0    5.5  3.8   A02B.90x100.6/93x7.2/12        90,0        100,0    100.6         93,0          12,0   7.2
A02B.18x30.6/21x5.3/7        18,0          30,0    30.6         21,0            7,0   5.3   A02B.90x102.2/96x7.2/12        90,0        102,0    102.2         96,0          12,0   7.2
                             
A02B.19x28.4/23x5.3/7        19,0          28,0    28.4         23,0            7,0   5.3   A02B.95x103.6/98x5.3/7        95,0        103,0    103.6         98,0            7,0   5.3
A02B.20x28.6/23x5.3/7        20,0          28,0    28.6         23,0            7,0   5.3   A02B.95x107.2/101x7.2/12        95,0        107,0    107.2       101,0          12,0   7.2
A02B.22x30.6/25x5.3/7        22,0          30,0    30.6         25,0            7,0   5.3   A02B.100x108.6/103x5.3/7      100,0        108,0    108.6       103,0            7,0   5.3
A02B.24x32.6/27x5.3/7        24,0          32,0    32.6         27,0            7,0   5.3   A02B.100x112.2/106x7.2/12      100,0        112,0    112.2       106,0          12,0   7.2
A02B.25x33.6/28x5.3/7        25,0          33,0    33.6         28,0            7,0   5.3   A02B.103x115.2/109x7.2/12      103,0        115,0    115.2       109,0          12,0   7.2
                             
A02B.27x35.6/30x5.3/7        27,0          35,0    35.6         30,0            7,0   5.3   A02B.105x113.6/108x5.3/7      105,0        113,0    113.6       108,0            7,0   5.3
A02B.28x36.6/31x5.3/7        28,0          36,0    36.6         31,0            7,0   5.3   A02B.105x117.2/111x7.2/12      105,0        117,0    117.2       111,0          12,0   7.2
A02B.30x38.6/33x5.3/7        30,0          38,0    38.6         33,0            7,0   5.3   A02B.110x118.6/113x5.3/7      110,0        118,0    118.6       113,0            7,0   5.3
A02B.32x40.6/35x5.3/7        32,0          40,0    40.6         35,0            7,0   5.3   A02B.110x122.2/116x7.2/12      110,0        122,0    122.2       116,0          12,0   7.2
A02B.33x42.6/36x5.3/7        33,0          42,0    42.6         36,0            7,0   5.3   A02B.115x123.2/118x5.3/7      115,0        123,0    123.2       118,0            7,0   5.3
                             
A02B.35x43.6/38x5.3/7        35,0          43,0    43.6         38,0            7,0   5.3   A02B.115x125.6/118x5.3/7      115,0        125,0    125.6       118,0            7,0   5.3
A02B.35x47.6/38x5.3/7        35,0          47,0    47.6         38,0            7,0   5.3   A02B.115x127.2/121x7.2/12      115,0        127,0    127.2       121,0          12,0   7.2
A02B.35x47.2/38x4.3/7        35,0          47,0    47.2         38,0            7,0   4.3   A02B.120x128.6/123x5.3/7      120,0        128,0    128.6       123,0            7,0   5.3
A02B.36x44.6/39x5.3/7        36,0          44,0    44.6         39,0            7,0   5.3   A02B.120x132.2/126x7.2/12      120,0        132,0    132.2       126,0          12,0   7.2
A02B.38x46.6/41x5.3/7        38,0          46,0    46.6         41,0            7,0   5.3   A02B.125x133.6/128x5.3/7      125,0        133,0    133.6       128,0            7,0   5.3
                             
A02B.40x48.6/43x5.3/7        40,0          48,0    48.6         43,0            7,0   5.3   A02B.125x137.2/131x7.2/12      125,0        137,0    137.2       131,0          12,0   7.2
A02B.40x52.2/46x6.3/8        40,0          52,0    52.2         46,0            8,0   6.3   A02B.125x140/132.5x10.2/16      125,0        140,0        140,0    132.5         16,0   10.2
A02B.42x50.6/45x5.3/7        42,0          50,0    50.6         45,0            7,0   5.3   A02B.130x142.6/136x7.2/12      130,0        142,0    142.6       136,0          12,0   7.2
A02B.45x53.6/48x5.3/7        45,0          53,0    53.6         48,0            7,0   5.3   A02B.135x147/141x7.2/12      135,0        147,0        147,0        141,0          12,0   7.2
A02B.45x55.6/48x5.3/7        45,0          55,0    55.6         48,0            7,0   5.3   A02B.135x149.2/141x7.2/12      135,0        149,0    149.2       141,0          12,0   7.2
                             
A02B.46x54.6/49x5.3/7        46,0          54,0    54.6         49,0            7,0   5.3   A02B.140x152.2/146x7.1/12      140,0        152,0    152.2       146,0          12,0   7.1
A02B.48x56.6/51x5.3/7        48,0          56,0    56.6         51,0            7,0   5.3   A02B.140x155.6/147.5x10.2/16      140,0        155,0    155.6   147.5         16,0   10.2
A02B.50x58.6/53x5.3/7      50,00        58,00    58.6       53,00            7,0   5.3   A02B.150x165.6/157.5x10.2/16      150,0        165,0    165.6   157.5         16,0   10.2
A02B.50x60.6/53x5.3/7        50,0          60,0    60.6         53,0            7,0   5.3   A02B.155x167.2/161x7.2/12      155,0        167,0    167.2       161,0          12,0   7.2
A02B.53x61.6/56x5.3/7        53,0          61,0    61.6         56,0            7,0   5.3   A02B.160x175.6/167.5x10.2/16      160,0        175,0    175.6   167.5         16,0   10.2
                             
A02B.55x63.6/58x5.3/7        55,0          63,0    63.6         58,0            7,0   5.3   A02B.170x182.2/176x7.2/12      170,0        182,0    182.2       176,0          12,0   7.2
A02B.55x65.6/58x5.3/7        55,0          65,0    65.6         58,0            7,0   5.3   A02B.170x185/177.5x10.2/16      170,0        185,0        185,0    177.5         16,0   10.2
A02B.56x66.6/59x5.3/7        56,0          66,0    66.6         59,0            7,0   5.3   A02B.180x200/190x10.2/18      180,0        200,0        200,0        190,0          18,0   10.2
A02B.58x68.6/61x5.3/7        58,0          68,0    68.6         61,0            7,0   5.3   A02B.185x197/191x7.2/12      185,0        197,0        197,0        191,0          12,0   7.2
A02B.60x68.6/63x5.3/7        60,0          68,0    68.6         63,0            7,0   5.3   A02B.200x220/210x10.2/18      200,0        220,0        220,0        210,0          18,0   10.2
                             
A02B.60x70.6/63x5.3/7        60,0          70,0    70.6         63,0            7,0   5.3   A02B.210x225/217.6x10.2/16      210,0        225,0        225,0    217.6         16,0   10.2
A02B.63x71.6/66x5.3/7        63,0          71,0    71.6         66,0            7,0   5.3   A02B.220x240/230x10.2/18      220,0        240,0        240,0        230,0          18,0   10.2
A02B.63x73.6/66x5.3/7        63,0          73,0    73.6         66,0            7,0   5.3   A02B.240x248/238x5.3/7      240,0        248,0        248,0        238,0            7,0   5.3
A02B.63x75.2/69x6.3/9        63,0          75,0    75.2         69,0            9,0   6.3   A02B.240x260/250x10.2/18      240,0        260,0        260,0        250,0          18,0   10.2
A02B.65x73.6/68x5.3/7        65,0          73,0    73.6         68,0            7,0   5.3   A02B.250x270/260x10.2/18      250,0        270,0        270,0        260,0          18,0   10.2
                             
A02B.65x75.6/68x5.3/7        65,0          75,0    75.6         68,0            7,0   5.3   A02B.260x280/270x10.2/18      260,0        280,0        280,0        270,0          18,0   10.2
A02B.70x78.6/73x5.3/7        70,0          78,0    78.6         73,0            7,0   5.3   A02B.280x300/290x10.2/18      280,0        300,0        300,0        290,0          18,0   10.2
A02B.70x80.6/73x5.3/7        70,0          80,0    80.6         73,0            7,0   5.3   A02B.300x320/310x10.2/18      300,0        320,0        320,0        310,0          18,0   10.2
A02B.70x82.2/76x7.2/12        70,0          82,0    82.2         76,0          12,0   7.2   A02B.360x380/370x10.2/16      360,0        380,0        380,0        370,0          16,0   10.2
A02B.75x83.2/78x5.3/7        75,0          83,0    83.2         78,0            7,0   5.3                
                             
A02B.75x85.6/78x5.3/7        75,0          85,0    85.6         78,0            7,0   5.3                
A02B.75x87.2/81x7.2/12        75,0          87,0    87.2         81,0          12,0   7.2                
A02B.80x88.6/83x5.3/7        80,0          88,0    88.6         83,0            7,0   5.3                
A02B.80x92.2/86x7.2/12        80,0          92,0    92.2         86,0          12,0   7.2                
A02B.84x92.3/87x5.3/7        84,0    91.7   92.3         87,0            7,0   5.3