Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Sản phẩm   /  Phớt Xi lanh - Hydraulic Cylinder Seals  /  Phớt chắn bụi-Wiper seals
http://gpva.vn//upload/product/586824923_A03.jpg
A03

MÔ TẢ:

-Dùng cho xi lanh thủy lực. Làm kín và gạt bụi bề mặt trục

-Thiết kế phớt có phần vỏ cứng lắp căng trên bích (hoặc gối), không có nắp chặn

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Vật liệu chế tạo

Nhiệt độ làm việc

Vận tốc (max)

Phớt

Vỏ

PU

POM/PA

-30...+80˚C

4,0 m/s

HPU

POM/PA

-20...+80˚C

4,0 m/s

SPU

POM/PA

-20...+80˚C

5,0 m/s

NBR

POM/PA

-30...+80˚C

4,0 m/s

FKM

PAEK

-20...+200˚C

4,0 m/s

EPDM

PAEK

-50...+150˚C

4,0 m/s

-Lựa chọn vật liệu theo môi trường làm việc tại mục  VẬT LIỆU

Đặt hàng:
Những thông tin (*) là bắt buộc
Họ tên (*):

Địa chỉ (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Sản phẩm :
Yêu cầu:
Mã bảo vệ (*):
 
Chi tiết sản phẩm

 

 

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)
ød øD L
       
16,00 22,00 4,00 1ZUTVF1U
20,00 30,00 7,00 1L34URAC
25,00 35,00 7,00 1JEZ579O
28,00 38,00 7,00 1NJQDLVE
30,00 40,00 5,50 1M3H1O6M
30,00 40,00 7,00 1WV0WZOX
32,00 42,00 7,00 1UHSQ18J
32,00 45,00 7,00 1Z84BSGJ
35,00 45,00 7,00 1V0B5162
36,00 45,00 7,00 1O6JIRN4
36,00 46,00 7,00 15AOUI8K
38,10 50,80 7,00 1EAGTR8A
40,00 50,00 5,50 1AEKU7M7
40,00 50,00 7,00 1JP4A5AO
45,00 55,00 7,00 1GMEF74V
45,00 60,00 7,00 1GSXNEE2
50,00 60,00 7,00 1QUCOEV2
50,00 65,00 7,00 1PQQC13L
50,80 63,50 7,00 1ZCMTY37
55,00 65,00 7,00 1BLX56TW
55,00 70,00 7,00 1ZLE0YXA
56,00 66,00 7,00 1ARA0HOZ
57,15 70,00 7,00 1USYWVBD
60,00 70,00 7,00 1PITUX8S
63,00 73,00 7,00 1ZQC3IA8
63,00 75,00 7,00 1X9RE1CN
63,00 78,00 7,00 1VP6NCNG
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)
ød øD L
       
63,50 76,20 7,00 1NL5DJT8
65,00 75,00 7,00 1SR2YF4H
70,00 80,00 7,00 1IJD8UE8
75,00 83,00 7,00 1XAQV4H8
75,00 85,00 7,00 1RX91MEP
80,00 90,00 7,00 1XUZEN6Q
85,00 95,00 7,00 1B0H2F5V
90,00 100,00 7,00 1GHFNI9M
95,00 105,00 10,00 1B3JW622
100,00 110,00 7,00 1WFO0VB4
105,00 115,00 7,00 1BL0FQNZ
110,00 120,00 7,00 1I7ROVNH
115,00 125,00 7,00 1DDLVCN8
120,00 130,00 7,00 1NYH893M
125,00 140,00 9,00 1L5JX2L1
140,00 155,00 9,00 1U48Y75R
180,00 195,00 9,00 1IXS8R8E