Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Sản phẩm   /  Phớt Xi lanh - Hydraulic Cylinder Seals  /  Phớt chắn bụi-Wiper seals
http://gpva.vn//upload/product/1681166449_A11.jpg
A11

MÔ TẢ:

-Dùng cho xi lanh thủy lực. Làm kín và gạt bụi bề mặt trục

-Thiết kế phớt lắp căng trên bích (hoặc gối), có nắp chặn, phần lợi trong thết kế chịu áp suất, làm kín bề mặt trục.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Vật liệu chế tạo

Nhiệt độ làm việc

Vận tốc (max)

PU

-30...+110˚C

4,0 m/s

HPU

-20...+110˚C

4,0 m/s

SPU

-20...+110˚C

5,0 m/s

NBR

-30...+100˚C

4,0 m/s

FKM

-20...+200˚C

4,0 m/s

EPDM

-50...+150˚C

4,0 m/s

-Lựa chọn vật liệu theo môi trường làm việc tại mục  VẬT LIỆU

Đặt hàng:
Những thông tin (*) là bắt buộc
Họ tên (*):

Địa chỉ (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Sản phẩm :
Yêu cầu:
Mã bảo vệ (*):
 
Chi tiết sản phẩm

 

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)
ød øD øD1 L
         
10,00 16,60 11,30 3,60 1YGDR6YZ
10,00 16,60 11,30 5,30 1Q5JY09K
12,00 18,60 15,00 3,80 1X033ZZ6
14,00 20,60 17,00 3,80 1O3Q0NF6
18,00 24,60 21,00 3,80 1T7FPOF5
20,00 26,60 23,00 3,80 1TL6EU87
20,00 28,60 23,00 5,30 1BS771QC
22,00 30,60 25,00 5,30 1EU50TOV
24,00 32,60 27,00 5,30 1XXS3BH2
25,00 33,60 28,00 5,30 1A5A9RJ6
28,00 36,60 31,00 5,30 1TY23P1S
30,00 38,60 33,00 5,30 1XBCEGUN
32,00 40,60 35,00 5,30 1GJG1D8L
35,00 43,60 38,00 5,30 1F1HY11Z
36,00 44,60 39,00 5,30 1W9C9IRZ
40,00 48,60 43,00 5,30 1P54L46M
42,00 50,00 45,00 5,30 1S57YIBJ
45,00 53,60 48,00 5,30 1ZOPVRUF
50,00 58,60 53,00 5,30 1YY2XOV0
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)
ød øD øD1 L
         
55,00 63,60 58,00 5,30 1JOSE7UD
56,00 64,60 59,00 5,30 1V1ZA8D3
60,00 68,60 63,00 5,30 1PMNVMTO
63,00 71,60 66,00 5,30 1RWU2JQ3
65,00 73,60 68,00 5,30 1X7OAQRM
70,00 78,60 73,00 5,30 1F1BPFDI
75,00 83,60 78,00 5,30 1B3UFZ4I
80,00 88,60 83,00 5,30 1N6YB741
80,00 92,20 86,00 7,10 1M6QM001
85,00 97,20 91,00 7,10 1L99ND1J
90,00 102,20 96,00 7,10 1RU12XSM
100,00 112,20 106,00 7,10 1N18SQ0V
110,00 122,20 116,00 7,10 1Z9I1VEJ
115,00 127,20 121,00 7,10 1SH1E5ZF
120,00 132,20 126,00 7,10 1TS31UXW
130,00 142,20 136,00 7,10 1W6MGPMH
132,00 144,20 138,00 7,10 1AGMOWZE
135,00 147,20 141,00 7,10 1I3LI16R