Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Sản phẩm   /  Phớt Xi lanh - Hydraulic Cylinder Seals  /  Phớt chắn bụi-Wiper seals
http://gpva.vn//upload/product/881270228_A13.jpg
A13

MÔ TẢ:

-Dùng cho xi lanh thủy lực, khí nén. Chặn bụi mặt bích, ổ.

-Thiết kế phớt thường sử dụng lắp cùng với phớt biên dạng A01, A02 để chắn phía ngoài trong trường hợp điều kiện làm việc nặng, môi trường làm việc có bui bản kích thước lớn, đặc biệt có bùn, mạt,...

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Vật liệu chế tạo

Nhiệt độ làm việc

Vận tốc (max)

POM

-30...+80˚C

1,0 m/s

PA

-20...+80˚C

1,0 m/s

PEAK

-20...+260˚C

1,0 m/s

-Lựa chọn vật liệu theo môi trường làm việc tại mục  VẬT LIỆU

Đặt hàng:
Những thông tin (*) là bắt buộc
Họ tên (*):

Địa chỉ (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Sản phẩm :
Yêu cầu:
Mã bảo vệ (*):
 
Chi tiết sản phẩm