Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Sản phẩm   /  Phớt xi lanh-Hydraulic cylinder Seals   /  Phớt trục-Rod seals
http://gpva.vn//upload/product/962108788_S08.jpg
S08

MÔ TẢ:

-Dùng cho xi lanh thủy lực, lực tác động một chiều.

-Đường kính ngoài của phớt  phù hợp với kích thước của rãnh trong lỗ piston hoặc bích đầu xilanh.

-Thiết kế biên dạng không đối xứng, dạng phớt chịu nén, làm kín bề mặt trục dịch chuyển. Sử dụng chủ yếu cho dầu truyền động có độ nhớt cao (hoặc mỡ) với thiết kế xi lanh kích thước nhỏ; Không phù hợp với ứng dụng có tốc độ cao.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Vật liệu chế tạo

Nhiệt độ làm việc

Vận tốc (max)

Áp suất (bar/psi)

PU

-30...+110˚C

0,3 m/s

400/5800

HPU

-20...+110˚C

0,3 m/s

400/5800

SPU

-20...+110˚C

0,4 m/s

400/5800

GPU

-30...+100˚C

0,5 m/s

400/5800

NBR

-30...+100˚C

0,3 m/s

160/2300

FKM

-20...+200˚C

0,3 m/s

160/2300

EPDM

-20...+150˚C

0,3 m/s

160/2300

-Lựa chọn vật liệu theo môi trường làm việc tại mục  VẬT LIỆU

Đặt hàng:
Những thông tin (*) là bắt buộc
Họ tên (*):

Địa chỉ (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Sản phẩm :
Yêu cầu:
Mã bảo vệ (*):
 
Chi tiết sản phẩm

 

     

 

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)
ød øD L
12,00 18,00 5,00 1QSN541P
12,00 20,00 6,30 1RAIOVRY
14,50 20,00 4,00 1529S444
16,00 22,00 4,50 1WCI3RDZ
16,00 23,00 6,30 1RZ0BPIS
16,00 24,00 6,30 1RZDOIJ8
16,00 24,00 7,00 1TD8STPQ
18,00 25,00 5,70 1GM1V1YR
18,00 26,00 7,00 1I8E104M
18,00 28,00 6,30 1VVW8UP2
18,00 28,00 8,00 1H7PRFQA
20,00 25,00 3,00 1TU36YCA
20,00 25,00 3,50 1Q8VZELV
20,00 25,00 4,50 1PZ07GPJ
20,00 26,00 6,00 1X5L95M9
20,00 27,00 6,30 13305B1W
20,00 28,00 6,30 1UU6E7JB
20,00 30,00 8,00 1YEDBUGX
20,00 30,00 11,00 1ZXMPVCS
21,00 27,00 5,00 1O2MO25Z
22,00 28,00 5,50 1E1TZO93
22,00 30,00 7,00 1EJ27HBO
22,00 30,00 8,00 1UJJ2FFG
22,00 30,00 9,00 1OIL37GP
22,00 32,00 8,00 1JQP2M07
22,00 32,00 9,00 1YSTHCDT
24,00 30,00 5,00 1BI8JW63
36,00 44,00 7,00 1I47ZHXF
36,00 44,00 9,00 1Q1B6B49
36,00 46,00 8,00 1S2TGHMU
36,00 46,00 11,00 1H3D0L5T
38,00 45,00 7,00 1RATXP50
40,00 48,00 6,30 1SLDDCR1
40,00 48,00 9,00 1T0I547V
40,00 50,00 7,00 1OS9R3Z0
40,00 50,00 8,00 1VU5WEM4
40,00 50,00 11,00 1D38E02D
42,00 53,00 10,00 1XIL4FL2
45,00 53,00 7,00 1E2RVXTB
45,00 53,00 9,00 1HUB13C9
45,00 53,00 11,00 1AROF752
45,00 53,00 13,00 1UC1TPGB
45,00 55,00 8,00 1ILUJWDY
45,00 55,00 11,00 1AZVPDFZ
46,00 54,00 9,00 1G8EWUG8
50,00 58,00 9,00 1PYLR30B
50,00 60,00 8,00 1RJDBM03
50,00 60,00 11,00 1VHN07C1
50,00 62,00 9,00 1QJNQ65A
50,00 62,00 11,00 1DH1M59R
50,00 65,00 11,00 1YY3BBIP
55,00 63,00 9,00 1VASF145
55,00 65,00 8,00 1XHLS8GG
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)
ød øD L
55,00 65,00 11,00 1AGZCZ0W
55,00 65,00 13,00 1H8L4EHJ
56,00 66,00 11,00 1P2BV4OJ
60,00 68,00 9,00 1EBSI6LB
60,00 70,00 8,00 1OP8CNTW
60,00 70,00 11,00 1YE67M38
60,00 70,00 13,00 1YSLCOC8
60,00 72,00 10,00 1Z0TQA2A
61,00 69,00 9,00 1B9ID4OY
63,00 71,00 9,00 1C1O4R81
63,00 75,00 11,00 1F903R72
65,00 75,00 6,50 1NEDGRXX
65,00 75,00 8,00 1PMFLIX3
65,00 75,00 11,00 1SUYDICT
65,00 75,00 13,00 1IZBHNAX
65,00 80,00 12,00 1DQKR9YJ
66,00 80,00 11,00 1HAEQ7N8
68,00 76,00 9,00 1I7MX3MZ
70,00 78,00 9,00 1DE20H8I
70,00 80,00 8,00 1M0TFIX2
24,00 32,00 6,30 1MM9EL2P
24,00 34,00 6,50 1OV7Y83L
25,00 31,00 3,50 1MSLDYQH
25,00 32,00 5,00 1FXVDJ0J
25,00 32,00 6,50 1A8FFEJX
25,00 33,00 6,30 1Z2511CS
25,00 33,00 9,00 1AQUOMMB
25,00 35,00 6,00 1YOP705E
25,00 35,00 8,00 1U6CZYHO
25,00 35,00 9,00 1L1ALPUN
25,00 35,00 10,00 1D8BPVM9
25,00 35,00 11,00 1ZCZBDRL
25,00 36,00 6,00 1DW2CDJZ
25,00 38,00 11,00 1ODVSZCG
27,00 35,00 6,50 13N8KZXX
28,00 36,00 6,30 1R5JPIUJ
28,00 36,00 9,00 1LPS2C57
28,00 38,00 8,00 1TCC5DL8
28,50 36,50 9,00 1RG0JHQH
30,00 36,00 3,50 1MJGJ7IM
30,00 38,00 6,30 1OJWQ0H1
30,00 38,00 9,00 1BDXJP8Y
30,00 40,00 8,00 1Z6MLJ9W
30,00 40,00 11,00 1X1VCSC0
32,00 40,00 6,30 1Y2MRRX6
32,00 40,00 9,00 1F63WU3X
35,00 43,00 7,00 1Q2WT9CG
70,00 80,00 11,00 1I21N8SM
70,00 80,00 13,00 1RHATST1
70,00 82,00 10,00 1M3PMUU7
72,00 78,00 7,00 1HE2NM4J
75,00 85,00 8,00 1UMY4HAP
75,00 85,00 13,00 1EZLZ3WQ
KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN (mm)
ød øD L
76,00 84,00 9,00 1DXE3X0Y
78,00 93,00 11,50 1UZJB7W3
80,00 90,00 8,00 1HN96P0I
80,00 90,00 13,00 1QU2MJ24
80,00 90,00 15,00 1ROEUQUQ
85,00 93,00 9,00 1MKL70YB
85,00 95,00 8,00 1JDWIAVB
85,00 97,00 9,50 1EQCWGYD
85,70 111,10 15,00 1E6WQBAX
86,00 92,00 7,00 1UT19CS2
88,00 96,00 9,00 1P0M9MS0
90,00 96,00 5,50 1OEOIZCU
90,00 98,00 6,30 1LZ7P144
90,00 100,00 7,50 1G9369L8
91,00 99,00 9,00 1NQTT46D
95,00 112,00 12,50 1Y9GYA20
105,00 113,00 6,30 13TY009P
105,00 120,00 12,00 1AWFFTBK
107,00 115,00 9,00 1F6UG7O8
115,00 130,00 12,00 1EA2GTLL
120,00 128,00 6,30 1K73N9R1
120,00 135,00 16,00 1XL0XM9J
126,00 134,00 9,00 1Q6LTJXT
127,00 152,40 15,00 14MFIXNU
130,00 145,00 12,00 15FTLEUF
130,00 150,00 16,00 1WCSDGA4
135,00 150,00 12,00 1WHM27Z1
140,00 155,00 12,00 18O4N60F
140,00 155,50 6,30 1BZSCNHW
145,00 153,00 9,00 1TD3G4L5
152,40 177,80 15,00 1YJWIAH4
152,40 188,80 15,00 162HIYMK
155,00 170,00 12,00 1TMJD886
160,00 180,00 16,00 19PM5W7U
165,00 173,00 12,50 1G9XOXCT
165,00 173,00 23,00 13P6XF7F
165,00 180,00 12,00 1ZPK9RF0
167,00 176,30 8,70 16FFR2N6
170,00 182,70 10,00 1KIB1RQ7
200,00 220,00 16,00 1ISZM4EY
210,00 219,50 12,50 1HPJUPPD
220,00 240,00 16,00 1ZWUNR8I
225,00 240,00 12,00 11MJQMW8
230,00 250,00 16,00 10VV3CK8
230,00 255,00 19,50 1NH6C34T
236,00 245,50 12,50 1O6MAO8S
240,00 260,00 16,00 1BRXE08D
250,00 270,00 16,00 1M9CF4F1
250,00 275,00 19,50 1V62FCLW
255,00 280,00 19,50 1Z8SGP1K
275,00 300,00 19,50 1ZGLC2YH
279,00 287,70 13,00 16Z5F7QU
280,00 305,00 19,50 1ZLF3IQJ