Gioăng Phớt Thủy Lực Việt Áo
Sản phẩm   /  Phớt xi lanh-Hydraulic cylinder Seals   /  Phớt piston-Piston seals
http://gpva.vn//upload/product/635013843_K23.jpg
K23

MÔ TẢ:

-Dùng cho xi lanh thủy lực, lực tác động hai chiều.

-Phớt biên dạng ghép, làm kín bề mặt xi lanh-piston dịch chuyển, khả năng định tâm cao.

-Phần gioăng ép tạo lực nén phớt làm kín, giúp làm kín bề mặt xi lanh, phần vòng chặn có tác dụng định vị phớt, ứng dụng cho xi lanh có lực tác động lớn, áp suất cao.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Vật liệu chế tạo

Nhiệt độ làm việc

Vận tốc (max)

Áp suất (bar/psi)

Phớt

Gioăng nén

PU

NBR (85Sh.A)

-30...+100˚C

0,5m/s

400/5800

HPU

FPM/FKM (75Sh.A)

-20...+200˚C

0,5m/s

400/5800

SPU

EPDM

-30...+150˚C

0,7m/s

400/5800

-Vật liệu chế tạo vòng chặn: POM/PA.

-Lựa chọn vật liệu theo môi trường làm việc tại mục  VẬT LIỆU .

Đặt hàng:
Những thông tin (*) là bắt buộc
Họ tên (*):

Địa chỉ (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Sản phẩm :
Yêu cầu:
Mã bảo vệ (*):
 
Chi tiết sản phẩm

 

GPVA Code. H S F NS RIF.  ALTRI RIF.
K23F.40,00x30,00x8,00 40,00 30,00 8,00 5,00 39,30 PDH 101
K23P.40,00x30,00x8,00 PDP
K23F.50,00x36,00x9,00 50,00 36,00 9,00 5,00 49,30 PDH 102
K23P.50,00x36,00x9,00 PDP
K23F.50,00x40,00x8,00 50,00 40,00 8,00 5,00 49,30 PDH 103
K23P.50,00x40,00x8,00 PDP
K23F.55,00x41,00x9,00 55,00 41,00 9,00 5,00 54,30 PDH 104
K23P.55,00x41,00x9,00 PDP
K23F.60,00x46,00x9,00 60,00 46,00 9,00 5,00 59,30 PDH 105
K23P.60,00x46,00x9,00 PDP
K23F.60,00x50,00x8,00 60,00 50,00 8,00 5,00 59,30 PDH 106
K23P.60,00x50,00x8,00 PDP
K23F.63,00x48,00x11,00 63,00 48,00 11,00 5,00 62,30 PDH 107
K23P.63,00x48,00x11,00 PDP
K23F.63,00x53,00x8,00 63,00 53,00 8,00 5,00 62,30 PDH 108
K23P.63,00x53,00x8,00 PDP
K23F.65,00x50,00x11,00 65,00 50,00 11,00 5,00 64,30 PDH 109
K23P.65,00x50,00x11,00 PDP
K23F.70,00x55,00x11,00 70,00 55,00 11,00 5,00 69,30 PDH 110
K23P.70,00x55,00x11,00 PDP
K23F.70,00x60,00x8,00 70,00 60,00 8,00 5,00 69,30 PDH 111
K23P.70,00x60,00x8,00 PDP
K23F.75,00x60,00x11,00 75,00 60,00 11,00 5,00 74,30 PDH 112
K23P.75,00x60,00x11,00 PDP
K23F.80,00x65,00x11,00 80,00 65,00 11,00 5,00 79,00 PDH 113
K23P.80,00x65,00x11,00 PDP
K23F.80,00x65,00x12,50 80,00 65,00 12,50 5,00 79,00 PDH 114
K23P.80,00x65,00x12,50 PDP
K23F.85,00x70,00x11,00 85,00 70,00 11,00 5,00 84,00 PDH 115
K23P.85,00x70,00x11,00 PDP
K23F.90,00x75,00x11,00 90,00 75,00 11,00 5,00 89,00 PDH 116
K23P.90,00x75,00x11,00 PDP
K23F.90,00x75,00x12,50 90,00 75,00 12,50 5,00 89,00 PDH 117
K23P.90,00x75,00x12,50 PDP
K23F.95,00x80,00x11,00 95,00 80,00 11,00 5,00 94,00 PDH 118
K23P.95,00x80,00x11,00 PDP
K23F.100,00x85,00x12,50 100,00 85,00 12,50 5,00 99,00 PDH 119
K23P.100,00x85,00x12,50 PDP
K23F.105,00x90,00x12,50 105,00 90,00 12,50 5,00 104,00 PDH 119/1
K23P.105,00x90,00x12,50 PDP
K23F.110,00x95,00x12,50 110,00 95,00 12,50 5,00 109,00 PDH 120
K23P.110,00x95,00x12,50 PDP
K23F.115,00x100,00x12,50 115,00 100,00 12,50 5,00 114,00 PDH 121
K23P.115,00x100,00x12,50 PDP
K23F.120,00x105,00x12,50 120,00 105,00 12,50 5,00 119,00 PDH 122
K23P.120,00x105,00x12,50 PDP
K23F.125,00x102,00x16,00 125,00 102,00 16,00 6,50 124,00 PDH 123
K23P.125,00x102,00x16,00 PDP
K23F.125,00x110,00x12,50 125,00 110,00 12,50 6,50 124,00 PDH 124
K23P.125,00x110,00x12,50 PDP
K23F.130,00x107,00x16,00 130,00 107,00 16,00 6,50 129,00 PDH 125
K23P.130,00x107,00x16,00 PDP
K23F.130,00x115,00x12,50 130,00 115,00 12,50 6,50 129,00 PDH 126
K23P.130,00x115,00x12,50 PDP
GPVA Code. H S F NS RIF.  ALTRI RIF.
K23F.135,00x112,00x16,00 135,00 112,00 16,00 6,50 134,00 PDH 127
K23P.135,00x112,00x16,00 PDP
K23F.140,00x117,00x16,00 140,00 117,00 16,00 6,50 139,00 PDH 128
K23P.140,00x117,00x16,00 PDP
K23F.140,00x125,00x12,50 140,00 125,00 12,50 6,50 139,00 PDH 129
K23P.140,00x125,00x12,50 PDP
K23F.145,00x122,00x16,00 145,00 122,00 16,00 6,50 144,00 PDH 130
K23P.145,00x122,00x16,00 PDP
K23F.150,00x127,00x16,00 150,00 127,00 16,00 6,50 149,00 PDH 131
K23P.150,00x127,00x16,00 PDP
K23F.150,00x135,00x12,50 150,00 135,00 12,50 6,50 149,00 PDH 131/1
K23P.150,00x135,00x12,50 PDP
K23F.160,00x137,00x16,00 160,00 137,00 16,00 6,50 159,00 PDH 132
K23P.160,00x137,00x16,00 PDP
K23F.160,00x145,00x12,50 160,00 145,00 12,50 6,50 159,00 PDH 133
K23P.160,00x145,00x12,50 PDP
K23F.165,00x142,00x16,00 165,00 142,00 16,00 6,50 164,00 PDH 134
K23P.165,00x142,00x16,00 PDP
K23F.170,00x147,00x16,00 170,00 147,00 16,00 6,50 169,00 PDH 134/2
K23P.170,00x147,00x16,00 PDP
K23F.170,00x155,00x12,50 170,00 155,00 12,50 6,50 169,00 PDH 134/1
K23P.170,00x155,00x12,50 PDP
K23F.180,00x157,00x16,00 180,00 157,00 16,00 6,50 179,00 PDH 135
K23P.180,00x157,00x16,00 PDP
K23F.180,00x165,00x12,50 180,00 165,00 12,50 6,50 179,00 PDH 136
K23P.180,00x165,00x12,50 PDP
K23F.190,00x167,00x16,00 190,00 167,00 16,00 6,50 189,00 PDH 136/1
K23P.190,00x167,00x16,00 PDP
K23F.190,00x175,00x12,50 190,00 175,00 12,50 6,50 189,00 PDH 137
K23P.190,00x175,00x12,50 PDP
K23F.200,00x177,00x16,00 200,00 177,00 16,00 6,50 198,80 PDH 137/1
K23P.200,00x177,00x16,00 PDP
K23F.200,00x180,00x16,00 200,00 180,00 16,00 6,50 198,80 PDH 138
K23P.200,00x180,00x16,00 PDP
K23F.220,00x200,00x16,00 220,00 200,00 16,00 8,00 218,80 PDH 138/1
K23P.220,00x200,00x16,00 PDP
K23F.225,00x202,00x16,00 225,00 202,00 16,00 8,00 223,80 PDH 138/2
K23P.225,00x202,00x16,00 PDP
K23F.230,00x210,00x16,00 230,00 210,00 16,00 8,00 228,80 PDH 139
K23P.230,00x210,00x16,00 PDP
K23F.250,00x230,00x16,00 250,00 230,00 16,00 8,00 248,80 PDH 140
K23P.250,00x230,00x16,00 PDP
K23F.260,00x240,00x16,00 260,00 240,00 16,00 8,00 258,80 PDH 141
K23P.260,00x240,00x16,00 PDP
K23F.280,00x260,00x16,00 280,00 260,00 16,00 8,00 278,00 PDH 142
K23P.280,00x260,00x16,00 PDP
K23F.290,00x270,00x16,00 290,00 270,00 16,00 8,00 288,00 PDH 143
K23P.290,00x270,00x16,00 PDP
K23F.300,00x280,00x16,00 300,00 280,00 16,00 8,00 298,00 PDH 144
K23P.300,00x280,00x16,00 PDP
K23F.320,00x295,00x20,00 320,00 295,00 20,00 8,00 318,80 PDH 145
K23P.320,00x295,00x20,00 PDP
K23F.400,00x375,00x20,00 400,00 375,00 20,00 8,00 398,80 PDH 146
K23P.400,00x375,00x20,00 PDP